Bij CaminoSur doen we ook aan mentoring. Mentoring is dichterbij de persoon en is intensiever dan coaching.

Mentoring is een vorm van begeleiding en netwerken, en levert een wezenlijke bijdrage aan de groei en succes van een ander. Mentoring geeft erkenning en herkenning. Het biedt rolmodelschap, stimulans en een luisterend oor aan de deelnemer. De mentor is een ervaringsdeskundige, een ervaren professional die de eigen ervaring inbrengt in de mentorrelatie. Hij begeleidt en adviseert de mentee (mentee is degene die de mentor begeleidt). Dit gebeurt vaker in een langer traject en er zal van de mentee een duidelijke inzet verwacht worden. Mentoring vraagt gewoon meer van zowel de mentor als de mentee.

Het woord mentor komt uit de Griekse mythologie. De oude, wijze man uit het verhaal van Homerus voorzag Telemachos van raad. Hij adviseerde hem en leidde hem door de vele gevaren die hij tegenkwam. De oude, wijze man heette Mentor.
Het woord mentor heeft naar aanleiding van deze mythe de betekenis gekregen van vriend, vertrouweling en adviseur. Mentoring wordt toegepast in diverse sectoren en voor verschillende doelgroepen.

Door een mentor te zijn, kun je op een krachtige manier invloed uitoefenen op de levens van andere mensen, zodat zij getransformeerd kunnen worden. In een bekend boek de Bijbel zijn er voldoende voorbeelden waar er een mentor/mentee relatie is. Voorbeelden zijn: Mozes  en Jethro, Paulus en Timotheüs.